İletişim: Dernek@orfadder.org

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olarak 6.10.2003 tarih ve 2003/6284 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ordu Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte 17 Mart 2006 tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5467 sayılı kanun ile Ordu Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Fatsa Limanı bitişiğinde ve yaklaşık 40.000 m2’lik bir alana sahip olan yerleşkede 2.750 m2 kapalı alan olan bir ana bina ve 350 m2 kapalı alan olan bir ek bina bulunmaktadır. Ana bina içerisinde dekanlık, idari bölümler, öğretim üyesi odaları, konferans salonu (110 kişilik), derslikler, laboratuarlar, kütüphane, mutfak, yemekhane ve öğrenci kantini bulunmaktadır. Eski bir binanın tadilatıyla 2010 yılında kullanıma açılan ek binada ise araştırma ve uygulama laboratuarları, dalış odası ve akvaryum ünitesi yer almaktadır.

Fakültemizde 6 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler;

  • Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
  • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
  • Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
  • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
  • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
  • Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği’dir.

Bu bölümlerden Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü’ne 2007 yılından itibaren lisans, 2008 yılından itibaren de yüksek lisans öğrencisi alınmaya başlanmıştır. Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü’ne 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı için 26 kişilik lisans öğrencisi kontenjanı verilmiş olup, diğer bölümlere öğretim üyesi eksikliklerini tamamlanma çalışmaları sürmekte olduğundan, henüz öğrenci alımına başlanmamıştır.

Türkiye’deki denizcilik sektörünün zorlukları göz önünde bulundurularak başlatmış olduğum bu organizasyon programımızda denizcilik sektöründeki çalışanları ve firmaları bir arada buluşturmak ilk hedefimizdir.

İletişim

ORFADDER
Kurtköy Mahallesi, Ankara Caddesi No:289/21
Yenişehir Pendik İstanbul
dernek@orfadder.org
orfadder.org